Hoe autisme-onderzoekers integriteit als teken van een stoornis zien

Torentje van de Sagrada Familia

 

Als je je verdiept in wat autisme is en daarom ook wetenschappelijke artikelen leest, krijg je een beeld voor je van wetenschappelijke onderzoekers die autisten zien als een soort proefdieren, buitenaardse wezens misschien, die ze van buitenaf bestuderen. Daarbij betrekken ze vooral niet het feit dat autisten mensen zijn, net als zij.

Dat leidt soms tot echt afschuwelijke conclusies. Zi is er een onderzoek waarbij autisten meer integer blijken te zijn dan neurotypici. Dat wordt dan niet gezien als een positieve eigenschap van autisten, maar als een eigenschap die bij een stoornis hoort, die gestoord is.

Het onderzoek

Het gaat om een artikel in het Journal for Neuroscience. De titel is Right temporoparietal junction underlies avoidance of moral transgression in Autism Spectrum Disorder.

Wat de onderzoekers deden is bekijken welke morele keuze proefpersonen (autisten en neurotypici) maakten. Daarbij bekeken ze een bepaald deel van de hersenen via fMRI.

De keuzes die de proefpersonen moesten maken waren:

 1. Wel of niet uit eigen zak bijdragen aan een Goede Zaak (aan een organisatie voor de educatie van kinderen)
 2. Wel of geen bijdrage voor zichzelf ontvangen door een Slechte Zaak te ondersteunen (straatkatten en -honden afmaken).

Wel of niet in het geheim

Die keuzes maakten ze in twee omstandigheden: als niemand het zag, en als andere mensen konden zien welke keuze ze maakten.

Het is een soort test of mensen, wanneer ze Gaudi zouden zijn, aan de hoge torentjes van de Sagrada Familia, die alleen echt goed door een Slechtvalk bekeken kunnen worden, net zoveel aandacht, werk en geld besteden aan wat beneden voor iedereen zichtbaar is. Gaudi staat er om bekend dat hij juist aan wat voor niemand zichtbaar was heel veel aandacht schonk.

Het resultaat

Voor autisten maakte dat niets uit. Die kozen nooit voor de Slechte Zaak. Neurotypici deden dat wel, maar alleen als niemand het kon zien. Dan verdienden ze graag geld door een Slechte Zaak te ondersteunen.

Hoe interpreteerden de onderzoekers dit resultaat? Ze zagen er geen positieve eigenschap bij autisme in. Integendeel…

“Here, we show that ASD individuals are more inflexible when following a moral rule even though an immoral action can benefit themselves, and suffer an undue concern about their ill-gotten gains and the moral cost.”

Vertaling: We laten hier zien dat ASS individuen minder flexibel zijn wanneer ze een morele regel volgen, zelfs als een immorele actie profijt voor henzelf oplevert. Ze lijden aan een buitensporige bezorgdheid over hun onrechtmatig verkregen winsten en de morele kosten daarvan.

Wat????

Het staat er echt. Autisten blijken meer integer dan neurotypici, en dat wordt door wetenschappelijke onderzoekers als een probleem gezien!!!

Laat ik het zo beëindigen:

Soms zou ik willen dat vaccinaties echt autisme veroorzaken. Dan zou ik er voor pleiten om elk kind zo vaal mogelijk te vaccineren, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen autistisch zouden worden.

De wereld zou er vele malen beter door worden, en we zouden van dit soort onderzoekers verlost zijn.

11 gedachten over “Hoe autisme-onderzoekers integriteit als teken van een stoornis zien

 1. Al lange tijd vermoed ik dat ass niet een genetische ‘fout’ zijn, maar juist hun eigen toegevoegde waarde hebben aan de mensheid. De morele compas, het kiezen voor het goede is er een van mensen met ass. Net als zaken met een frisse blik kunnen bekijken
  De wereld van nu is zeer complex en vol prikkels en structuren die niet zo gezond zijn voor ons zenuwstelsel en onze affectiviteit.
  Bij mensen met ass en adhd zenuwstelsel hakt dit er extra in. Helemaal mee eens dat het voor deze mensen een wereld van verschil maakt hoe er in hun jeugd en hun omgeving met ze is omgegaan. Mijn ervaring is dat mensen met ass en adhd juist heel empatisch kunnen zijn.
  Wel is aanpassing aan de ‘samenleving’ moeilijk. Dit zorgt voor stress en problemen.
  Maar hoe “normaal” is de mensenwereld nu eigenlijk. Laat je niet gek maken als ass, hsp, adhd en richt je op hoe je een zo’n gelukkig mogelijk leven kan creeen. Dat vraagt al heel veel inspanningen.

 2. Dat is inderdaad het *opvallende* aan de gewenste uitkomsten van onderzoeken tegenwoordig, een morele keuze voor een *rechtvaardige* of *eerlijke* danwel *Humane* uitkomst word tegenwoordig als *rigide* weggezet.

  Net zoals MER rapportages die onwelgevallig zijn voor de (gecorrumpeerde) overheid, verdwijnen, evenals ongewenste filmpjes van misdragingen van overheids personeel, of het nu politieagenten militairen of ambtsdragers zijn *per ongeluk verdwijnen*

  Net zoals nu de Vaccinatie maar niet begint, omdat Nederland bij monde van een van de Staatslobbyistente weten Wouter Bos uitgesteld word terwijl alle andere landen in Europa al begonnen zijn, om de persoonlijke belangen van de Ambtsdragers/Lobbyisten in Janssen Pharmaceuticals (Johnsson&Johnsson) veilig te stellen, door de Firma Janssen zo tijd te geven de onderzoeken die hun Vaccin nog steeds als te problematisch en dus on-acceptabel om te gebruiken, bij te werken.

  De Criminogene marktwerking laat zich weer eens gelden, terwijl de gehele medische stand roept dat dit honderden doden per week veroorzaakt, blijven Rutte en de Jongen ten koste van honderden mensenlevens hun *eigenbelang* beschermen, inplaats van de Gezondheid van de burgers aandacht te geven.

  Zouden ze werkelijk het brgerbelang voorrang geven, waren ze al eind october gestart zijn met de schoonmakers vaccineren, die de Virussen nu van Ziekenhuis, naar ziekenhuis en van Verzorgingstehuis naar verzorgingstehuis “poetsen”, terwijl die Fomite Transition al in April van het jaar als een onderbelichtte maar zeer beangrijke manier van verspreiding is vastgesteld, omdat de Virussen die Covid veroorzaken veel langer dan andere virussen op oppervlakten actief blijven doordat ze door hun uitzonderlijke bolvorm met uitsteeksels niet direct met de oppervlaktes in aanraking komen, maar op die ACE receptoren rusten, die de beschermende bolvormige eiwitmantel juist op afstand van het oppervlakte dragen….

  Allemaal allang bekende kennis die de veel *flexibelere moraal* van de heren van Dissel en de Jonge nog steeds ontkent, omdat dat hun eigen financiele belang in Janssen Pharmaceuticals in gevaar brengt.

  Sinds Wim Kok, ooit vakbondsman, die later uit eigenbelang bij ING zijn zakken ging vullen het *Eigenbelang Eerst* invoerde in de politiek, is de Democratie, en de nog belangrijkere Trias Politica, door de Overheid bij het grof vuil gezet, iets waar ik me met mijn onwrikbare Morele besef, ontzettend kwaad over maak, en dan als “gek”word weggezet, als ik mensen daar op wijs…

  Dus omdat de wetenschappelijke feitenkennis zonder omhaal direct en zonder eufemismen word aangeboden, noemen ze onze daarin hoogstaande morele principes, namelijk “gij zult niet liegen” als stoornis weggezet.

  Om het heel crú en autistisch realistisch te zeggen: U bent gestoord als u de waarheid zegt, en pas normaal als u kunt liegen als van Dissel 🙁

  Laat mij dan maar gestoord blijven, of zoals ik het noem * buitengewoon *, want die zogenaamde nu door Nederland binen de EU als “engelse ziekte” weggezette Covid-20 B 1.1.1.7 is al sinds april/mei bekend bij de Overheid en Koopmans Couthinuo de Jonge et all.

  [quote]
  Besmette medewerker en subklinische infecties
  De genetische codering van CoV-2 van veel humane COVID-19 patiënten en – besmette dieren is in kaart gebracht. Dit is vergelijkbaar met DNA onderzoek bij mensen. Het virus dat COVID-19 veroorzaakt muteert relatief snel. Deze veranderingen in de genetische code kunnen worden gevolgd. Door de genetische codes van virusisolaten van verschillende dieren en mensen met elkaar te vergelijken kan een stamboom worden gemaakt en kan een beeld worden gekregen over de manier waarop mensen en dieren in tijd en plaats zijn besmet.

  Dit type onderzoek is ook gedaan bij besmette nertsen en humane patiënten. Bij een van de medewerkers is virus aangetoond dat overeenkomsten vertoont met het virus dat van nertsen op datzelfde bedrijf werd gevonden.

  Boerderijkatten en COVID-19
  Uit het lopende onderzoek blijkt dat virussen op twee van de besmette nertsenbedrijven veel op elkaar lijken. Hier kunnen meerdere oorzaken voor zijn. Omdat op een van de besmette bedrijven bij drie van de elf boerderijkatten antistoffen tegen het virus is aangetoond, is het van belang om ook de rol van boerderijkatten bij potentiële virusoverdracht tussen bedrijven verder te onderzoeken.
  [/quote] https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/brieven/2020/05/19/stand-van-zaken-onderzoek-covid-19-naar-nertsenbedrijven

 3. Er staat dat het onderzoeksresultaat aantoont dat mensen met ASS minder flexibel zijn in het naleven van morele keuzes (want zij kiezen altijd voor het moreel ‘juiste’, ongeacht de hoogte van het persoonlijk gewin).
  Tot zover is dat een uitkomst die overeenkomt met het bestaande beeld dat mensen met ASS (gemiddeld genomen) minder flexibel met regels en normen omgaan.
  Dat de onderzoekers aan de uitkomst ook nog een interpretatie vastplakken dat het ‘rigide’ gedrag veroorzaakt wordt door overmatige bezorgdheid om morele kosten, lijkt me een verzinsel van de onderzoekers zelf.
  Overigens ook niet sterk om het euthanaseren van zwerfhonden en katten als ‘slechte zaak’ op te voeren. Daar is wel wat op af te dingen (denk aan het leven dat zwerfdieren leiden, het gevaar van rabiës, overlast, overpopulatie, enz).

  • Je hebt natuurlijk helemaal gelijk.
   Ik vond het vooral wrang dat ze een goede uitkomst (altijd voor het moreel juiste kiezen) interpreteren als iets ongewenst, omdat het komt door minder flexibel zijn in het toepassen van regels.
   Als het komt door minder flexibel zijn in het toepassen van regels, dan is integriteit natuurlijk juist een heel erg gewenst bij-effect daarvan…

   • Gezien een werderhelft met ‘hoogfunctionerend autisme’ (ja, deze diagnose is verouderd, maar ze capteert het beste het totaalbeeld dat hij heeft) ben ik mij gaan verdiepen in autisme (zeker nu de kinderen op de vader lijken, iets met appel en boom ;-). Hierbij heb ik met veel interesse het boek ‘Nul Empathie’ gelezen van Prof. Simon Baron-Cohen. Die zegt juist dat die integriteit, het behouden van dat morele kompas én het kunnen analyseren van ernstige situaties zonder de emoties mee te rekenen, van cruciaal belang zijn in een maatschappij. We hebben die nodig, en liefst op topposities.
    Zij die geen empathie hebben, maar ook geen moreel kompas, die kunnen we natuurlijk missen als kiespijn (dat zijn de psychopaten).
    Ander boek dat ik ten zeerste kan aanraden: “Ver van de Boom” (Andrew Solomon), rond identiteiten en hun plaats in de maatschappij als ze wat “afwijkend” zijn dan wat we verwacht hadden. (Als de appel dus wél ver van de boom valt 😉 ).

    • Met het boek van Baron-Cohen heb ik wat moeite (misschien zal ik nog een keer uitgebreid uitleggen waarom), ook al klopt veel van wat hij schrijft.
     Het boek van Solomon ken ik niet. Dat lijkt me heel interessant!

     • Misschien toeval of niet, maar mij wederhelft had ook moeite met dat boek van Baron-Cohen 😉 (al kon hij niet helemaal uitdrukken waar hij nu op blokkeerde). Ik ben benieuwd naar wat jouw mening daarover is. Ik beweer ook niet dat elke prof of schrijver de waarheid in pacht heeft, maar uit alle boeken die ik lees, probeer ik nieuwe inzichten te destilleren om mij te helpen mijn omgeving (en in de eerste plaats manlief en de kinderen) te begrijpen. Zo probeer ik, voor ik reageer op situaties, ook even mij te verplaatsen in de andere persoon. Dat kan ik pas als ik ook zijn denkwereld en zienswijze probeer te bevatten (met info uit boeken en met de ervaring die ik al opdeed). En dat is niet altijd gemakkelijk (soms zelfs zwaar), maar als het lukt, loont het wel de moeite.

    • Eigenlijk kun je aan de paniek die ASS-burgertjes krijgen al ze zien dat een ander kind gepest word of pijn gedaan word dat Kanner en Skinner, en in hun kielzog Barren Cohen er alles aan gedaan hebben om de illusie van de Autist als gevoelloze robot in stand te houden.

     Wat vanuit hun ivoren toren als professoren die afhenkelijk zijn van het afhankelijk houden van hun clientele.

     Echter voelen Autisten juist veel meer van wat er tussen mensen gebeurt, alle indrukken komen nagenoeg ongefilterd binnen, daardoor ontstaan ook juist de paniek aanvallen, die dan door de omgeving niet juist geinterpreteerd worden, want als je geen emoties hebt kun je geen paniek voelen, dus word er een woedeaanval in gezien, en dan roept de omgeving dat laatste juist op.

     Hoe vaak hoor je een vastlopend kind niet schreeuwen “ik ben niet kwaad”…

     Inplaats van dat er dan gevraagd word wat er wel aan de hand is, laat de omgeving de wanhoop escaleren door te vragen “als je niet boos bent waarom schreeuw je dan?”

     Waak er dus voor om teveel geloof te hebben in wat mensen schrijven, zelfs wij hebben al schrijvende pas ontdekt hoeveel vooroordelen over buitengewone mensen we zelf vast ingeprent hebben gekregen.

     De beste hulp die je een autist kunt bieden is een open en oprecht luisterend oor….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.