Boekomslag Autisme is geen puzzel

NVA Magazine najaar 2021

Wetenschap gemengd met ervaring

Gretig en verheugd heb ik dit boek gelezen, waarbij je ervaart: DIT KLOPT.

De schrijfster biedt een achtergrond aan vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten én haar eigen ervaringsdeskundigheid en die van haar partner Ernst (beiden hebben autisme).

Het voornaamste theoretische uitgangspunt in dit boek is dat bij de hersenen van mensen zonder autisme ‘automatisch/onbewust’ veel wordt weggefilterd, terwijl bij autistische hersenen veelal ‘bewust’ alle details en indrukken moeten worden verwerkt. Dit kost dus veel extra energie en regelmatig ook stress.

Ook zorgt dit van kinds af aan voor een andere (sociale) ontwikkeling. Maar tevens ontwikkelt dit veel extra kwaliteiten: het vermogen tot breed niet oordelend denken, oog voor detail en schoonheid, ordening, het kloppend maken, verbeteringen zien, etc.

Dit boek brengt de wereld van neurotypici en autisten een stukje dichter bij elkaar en daarvoor ben ik Sylvia (en ook Ernst) zeer dankbaar.